Kunnskaper

mer informasjon om hvordan du starter en solcellepanelfabrikk

Hva er standardene for et godt solcellepanel?

Hva er standardene for et godt solcellepanel?

Et godt solcellepanel, dets standarder kan hovedsakelig vurderes fra følgende aspekter:


Effektivitet: Dette er en nøkkelverdi for å måle ytelsen til solcellepaneler. Det representerer solcellepanelers evne til å konvertere sollys til elektrisitet. Høyeffektive solcellepaneler kan generere mer strøm i samme område.


Holdbarhet: Gode solcellepaneler skal ha god holdbarhet og kan fungere stabilt under ulike dårlige værforhold. Dette inkluderer motstand mot vind, regn, snø, frost, UV, etc.


Kvalitetssikring: Gode solcellepanelprodusenter gir vanligvis langsiktig garantiservice. Dette inkluderer vanligvis produktgarantier (dekker produksjonsfeil og materialproblemer) og strømgarantier (garanterer ytelse utover et visst antall år).


Temperaturkoeffisient: Dette er et mål på hvor raskt ytelsen til solcellepaneler forringes ved høye temperaturer. Jo lavere temperaturkoeffisienten er, jo mindre ytelsestap har solcellepanelet ved høye temperaturer.Produsentens rykte: En god solcellepanelprodusent bør ha et godt markedsrykte og stabil økonomisk situasjon for å sikre langsiktig ettersalgsservice.


Solcelletyper: vanlig monokrystallinsk silisium, polykrystallinsk silisium, kobberindiumgalliumselenid (CIGS), cesiumtellur, perovskitt osv. Ulike typer solceller vil ha ulik ytelse, effektivitet, kostnad osv.


Pålitelighet og sikkerhet: Overhold relevante internasjonale og lokale elektriske sikkerhetsstandarder og forskrifter.Miljøvern: om miljøvern vurderes i produksjonsprosessen og om det er enkelt å resirkulere.


Faktorene ovenfor kan brukes som standardreferanse for å velge og sammenligne solcellepaneler.


La oss konvertere ideen din til virkelighet

Kindky informere oss om følgende detaljer, takk!

Alle opplastinger er sikre og konfidensielle